Äänekosken kaupunginhallinto

Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski yhdistyivät yhdeksi uudeksi kaupungiksi 1.1.2007.

Kuntafuusion keskeisin idea on siinä, että hallinnon ja palvelutoiminnan rakenteet voidaan keventää ja yhdistää tehokkaasti. Yhdistyminen tuo erillisten vanhojen kuntien sijasta yhdet päätöksenteko- ja hallintoelimet, yhden yhteisen kassan ja yhden johdon. Samalla kuntafuusio fuusio säilyttää suoran kunnallisen demokratian, valtuuston ja lautakunnat lähellä kuntalaisia.

Uuden Äänekosken kaupungin organisaatio rakentui fuusioprosessin aikana siten, että 1.1.2007 toiminta käynnistyy tämän rakenteen mukaisesti. Organisaation toimivuutta ja palvelukykyä testataan ja tarvittaessa muokataan uudelleen. Näin myös uudessa Äänekoskessa. Uusi toiminta on käynnistymässä kaupunginvaltuuston 10.4.2012 hyväksymän uuden toimintamallin mukaisena.

www.aanekoski.fi/hallinto

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat löytyvät täältä:www.aanekoski.fi/esityslistat

Keskushallinto

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii keskushallinto. Keskushallinto vastaa koko konsernin keskitetyistä palveluista. Palveluihin kuuluvat esimerkiksi kaupunkistrategiasta vastaaminen ja sen johtaminen, maankäytön suunnittelu, siihen liittyvät kaavoituspalvelut, talouspalvelut, tietohallintopalvelut, hankintapalvelut, henkilöstöpalvelut, ruokapalvelut, kuljetuspalvelut sekä erilaiset hallintopalvelut. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Hannu Javanainen ja apulaiskaupunginjohtaja Heli Möller.

www.aanekoski.fi/hallinto/keskushallinto

 

ETÄISYYS KARTTA