Äänekosken kaupunginvaltuusto

Äänekosken kaupungin ylin päätöksentekoelin on kaupunginvaltuusto. Uuden Äänekosken ensimmäiset kunnallisvaalit toivat 43-jäseniseen valtuustoon 17 uutta valtuutettua. Valtuusto valitaan kunnallisvaaleissa joka neljäs vuosi. Kunnallisvaalit ovat samaan aikaan kaikkialla Suomessa neljän vuoden välein, lokakuun neljäntenä sunnuntaina.

Valtuuston tehtävänä on nimetä kaupunginhallitus ja muut toimielimet. Valtuusto asettaa hallintokunnille laadulliset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon ja palvelutoiminnan rakenteesta ja hyväksyy keskeisimmät toimintaohjeistot.

Äänekosken kaupunginvaltuuston kokoonpano

 

ETÄISYYS KARTTA