Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomessa varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset sijoittuvat yleensä oman asuinalueensa päivähoitoon. Päivähoito on osa lapsen kotoutumista ja lapsen kotoutumisen suunnitelma sisältyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päivähoidossa lapsi saa leikkikavereita ja tutustuu suomalaiseen elämäntapaan ja oppii kieltä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kehityksen tukemisessa lapsen äidinkielen ja kulttuurin tukemisella sekä suomen kielen oppimisella on tärkeä merkitys.

Varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)

Päivähoito

Päivähoito kuuluu yhdessä neuvolapalveluiden, puhe- ja toimintaterapian sekä perheneuvolan kanssa perhepalveluihin. Perhepalvelut palvelevat perheitä eri elämäntilanteissa ja vaiheissa. Päivähoitopaikkoja haetaan päivähoitotoimiston kautta ilman erillistä hakuaikaa.
Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lastenhoidontukea anotaan Kelalta.

Äänekoskella kunnallista päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, ohjatussa perhepäivähoidossa, ryhmäperhepäiväkodissa sekä kerhomuotoisesti leikkitoiminnan piirissä.

Kaikkia uusia päivähoitopaikkoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat perhepäivähoidon ohjaajat.

Äänekoskella toimii kahdeksan päiväkotia, joissa on kokopäivähoitoryhmiä 1-3-vuotiaille ja 3-6-vuotiaille lapsille. Kaikissa päiväkodeissa annetaan myös esiopetusta. Päiväkotien aukioloaika on yleensä 6.30–17.00. Vuorohoitoa järjestetään Alkulan päiväkodissa ja ympärivuorokautisesti Mikonpuiston päiväkodissa.

Ohjattua perhepäivähoitoa järjestetään eri puolilla kaupunkia kunnallisina perhepäivähoitajina toimivien perhepäivähoitajien omissa kodeissa. Tämän lisäksi Äänekoskella toimii Koiviston ryhmäperhepäiväkoti.

Kerhotoiminta

Kotona hoidettavat lapset voivat osallistua kaupungin ja Äänekosken seurakunnan järjestämiin lasten kerhoihin. Kerhoissa lapset voivat opetella ryhmässä toimimista, saada uusia kavereita ja oppia uusia asioita ammattiohjaajien ohjauksessa. Kerhotoiminta on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Kerhot kokoontuvat 1–2 kertaa viikossa. Lisäksi 2–6-vuotiaille lapsille on tiistaisin tarjolla kahden tunnin Lapsiparkki, jossa lasta hoidetaan vanhempien lääkärikäynnin tai muun menon aikana. Lapsiparkkiin on ilmoittauduttava edellisenä päivänä.

Lisätietoja Äänekosken kerhoista ja lapsiparkista.

Äänekosken perhepalvelut

Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen
Hallintokatu 4
44100 ÄÄNEKOSKI
Puh. 020 632 2101

Lisätietoja Äänekosken päivähoidosta ja perhepalveluista.

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana.

Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista.

Äänekoskella maksutonta esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa. Päiväkotien lisäksi esiopetusta annetaan erillisissä esiopetusryhmissä niille lapsille, joilla ei ole päivähoidon tarvetta. Erillisissä esiopetusryhmissä järjestetään esiopetusta pääasiassa neljänä päivänä viikossa. Esiopetuspaikkaa tulee hakea keskitetysti helmikuussa Äänekosken opetustoimistosta.

Äänekosken kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)

Lisätietoja Äänekosken esiopetuksesta.

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
Hallintokatu 4
44100 ÄÄNEKOSKI
Puh. 020 632 3000

 

ETÄISYYS KARTTA