Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Äänekoskella perusopetusta tarjotaan kahdeksassa alakoulussa (vuosiluokat 1–6) ja kahdessa yläkoulussa (vuosiluokat 7–9).

Alakoulujen yhteystiedot ja omat sivut.

Yläkoulujen yhteystiedot ja omat sivut.

3-9 luokkien opetussuunnitelma (pdf)

Lisätietoja Äänekosken perusopetuksesta:

Äänekosken kaupungin Opetuspalvelut

Hallintokatu 4
44100 ÄÄNEKOSKI
Puh. 020 632 3002, 020 632 3001
äänekosken opetuspalvelut

Opetuspalveluiden lomakkeet

Erityisopetus

Erityisopetusta tarjotaan oppilaille, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet tai jotka tarvitsevat sosiaalista tukea oppimisvaikeuksien takia. Myös maahanmuuttajalapset ovat oikeutettuja erityisopetukseen. Erityisopetuksella pyritään parantamaan oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäisemään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Tavoitteena on, että oppilas löytää oman oppimistyylinsä ja selviytyy paremmin omassa ryhmässään.

Äänekoskella erityisopetuksen pienryhmiä on 1–6 luokkien kouluista Keskuskoulussa, Asemakadun koulussa, Konginkankaan koulussa, Mämmen koulussa, Honkolan koulussa ja Sumiaisten koulussa, sekä 7–9 luokkien kouluissa Koulunmäellä ja Telakkakadulla. Kaikissa peruskouluissa annetaan puhe-, lukemis- ja kirjoittamishäiriöisille tarkoitettua erityisopetusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Äänekosken kaupunki järjestää koululaisten aamu- ja Iltapäivätoimintaa Hietaman, Honkolan, Koiviston, Konginkankaan ja Sumiaisten kouluilla, niin ettei pienten lasten tarvitse olla yksin kotona vanhempien käydessä töissä. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon. Aamu- ja iltapäivätoiminta ovat maksullisia palveluja.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

 

ETÄISYYS KARTTA