Elinkeinoelämä

Yrittäjyys on tärkeä osa Hankasalmen kunnan menestystä. Hankasalmi on puuteollisuuteen pohjaava kunta, joka panostaa erityisesti matkailun ja kaupallisten palvelujen kehittämiseen. Hankasalmi panostaa voimakkaasti yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja uuden, työllisyyttä lisäävän yritystoiminnan syntymiseen. Kunnan sijainti keskeisten liikenneväylien varrella antaa mahdollisuudet yritysten monipuoliselle toiminnalle ja kasvulle.

Elinkeinoelämän kehittämisessä Hankasalmi tekee yhteistyötä kehitysyhtiö JYKES Oy:n kanssa.

Hankasalmen työpaikkarakenne

Hankasalmen työpaikkarakenne oli vuonna 2010 seuraavanlainen:

maa- ja metsätalous 21,6 %
jalostus 18,3 %
palvelut 58,1 %.
(Lähde: tilastokeskus)

Vuonna 2011 Hankasalmen työvoima käsitti 2 278 henkilöä.
Työttömyysprosentti oli 12,8 %.
(Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö)

Hankasalmen yritykset toimialoittain

Hankasalmen elinkeinopalvelut

Matti Mäkinen
Kunnanjohtaja
Puh. 014 267 1210
matti.makinen@hankasalmi.fi

Markku Laitinen
Elinkeinopäällikkö
Puh. 014 267 1211 
markku.laitinen@hankasalmi.fi

Liisa Häkli
Työllisyysasiat-kanslisti
Puh. 014 2671 274
liisa.hakli@hankasakmi.fi

Yrityksen perustajia palvelevat Yritystulkin palvelut: Yritystulkki

Hankasalmen yritystontit

Hankasalmen yrittäjät ry

Hankasalmen yrittäjät on yrittäjistä muodostettu yhdistys, joka ajaa hankasalmelaisten yrittäjien etuja ja järjestää virkistystoimintaa.

Hannu Laitala
Hankasalmen yrittäjäyhdistyksen pj.
Puh. 0500 601 777
hannu.laitala@suksitehdasylonen.fi

 

ETÄISYYS KARTTA