Hankasalmen kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä toimielin. Se valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kunnassa valittujen valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Kunnanvaltuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto myös asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat.

Hankasalmen kunnanvaltuuston kokoonpanon löydät täältä

Kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat löydät täältä

 

ETÄISYYS KARTTA