Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Hankasalmen kunnalla on kuusi lautakuntaa: rakennus-ja valvontalautakunta, sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, tarkastuslautakunta, ympäristölautakunta ja keskusvaalilautakunta. Näiden lisäksi kunnassa toimii ympäristölautakunnan valvontajaosto.

Lautakunnat löydät täältä

Lautakuntien kokousten pöytäkirjat löydät täältä

 

ETÄISYYS KARTTA