Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, jolla taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Päivähoito

Hankasalmen kunnassa päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa ja erimuotoisena perhepäivähoitona kunnan eri alueilla. Päiväkoteja
Hankasalmella on kaksi, päiväkoti Sillankorva ja päiväkoti Metsätähti, sekä Pikku-Pöyhölä ryhmäperhepäivähoitokoti ja perhepäivähoitajia 16. Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lakisääteinen oikeus hoitopaikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos päivähoidon alkamisajankohtaa ei voi ennakoida työn tai opiskelun alkamisen vuoksi, on hakemus jätettävä vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Hoitopaikkaa haetaan päivähoidon hakemuslomakkeella, jota saa päiväkodeista ja varhaiskasvatuspäälliköltä kunnanvirastolta.
Lomakkeet voit ladata tästä: 
Päivähoitohakemus
Tuloselvitys
Yritystuloselvitys

Päivähoitoasioissa lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö suomen kielellä Hankasalmen kunnanvirastolla:

Hankasalmen kunnan päivähoitopalvelut
Keskustie 41
41520 HANKASALMI
Varhaiskasvatuspäällikkö
Virpi Janhonen
Puh. 014 267 1221
Soittoaika ma–pe kello 9-11
www.hankasalmi.fi/paivahoito

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana. Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista.

Hankasalmen kunnassa järjestetään esiopetusta kouluilla ja päiväkodeissa. Alaluokkien kouluilla järjestetään esiopetusta niille lapsille, jotka eivät ole päivähoidossa. Päiväkodeissa tapahtuva esiopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille, joilla on myös päivähoidon tarve.

Kuusivuotiaalla, seuraavana vuonna koulunsa aloittavalla lapsella, on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetusta järjestetään 18 tuntia viikossa. Opetus noudattaa koulujen työjärjestystä. Esiopetus on vapaaehtoista, mutta lapsen ottaessa paikan vastaan toivotaan hänen käyvän säännöllisesti esiopetuksessa ja käyttävän paikkaansa.

Ilmoittautuminen esiopetukseen tapahtuu helmikuun aikana, ilmoitus julkaistaan paikallislehdessä ja kunnan internet-sivuilla.

Lisätietoja Hankasalmen esiopetuksesta

 

 

ETÄISYYS KARTTA