Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Hankasalmen vahvuutena on kattava kouluverkko: neljä perusopetusta antavaa koulua, joista kolme on alakouluja (1-6 lk) ja yksi yhtenäiskoulu (1-9 lk).

Koulujen osoitteet ja muut yhteystiedot löytyvät linkistä aukeavan sivun vasemmasta valikosta, koulun nimen mukaan.
Koulujen työ- ja loma-ajat

Koulukäynnin tuki ja erityisopetus

Oppilashuolto ja erityisopetus ovat kiinteä osa koulujen kasvatus- ja opetustoimintaa. Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetus voidaan järjestää yksilöllisten tarpeiden mukaisesti osa-aikaisesti erityisopetuksessa tai samanaikaisopetuksena yleisopetuksen opetusryhmässä sekä yksilö- tai pienryhmäopetuksena.

Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa.

Erityisopetuksen järjestämisen lähtökohtana on lähikoulu-periaate, jonka mukaan oppilas käy ensisijaisesti asuinpaikkaansa lähinnä olevaa koulua. Opiskelu voidaan tarpeen vaatiessa järjestää myös muissa kunnan kouluissa.
Lisätietoja: 
Heli Viinikainen
Erityisopettaja
Puh. 014 267 1285
heli.viinikainen@hankasalmi.fi
www.hankasalmi.fi/koulunkaynnin-tuki

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Hankasalmella perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään kunnan omana toimintana. Toiminnan piiriin kuuluvat Hankasalmella 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat sekä erityistä tukea tarvitsevat 3.–9. vuosiluokkien oppilaat. Lisäksi oppilaan, jolle on myönnetty pidennetty oppivelvollisuus tai koulunkäynnin aloittamista on siirretty yhdellä vuodella, on mahdollisuus osallistua koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Iltapäivätoimintaa järjestetään päivittäin koulun päättymisestä klo 17 asti. Toimintaan haetaan samalla, kun ilmoittaudutaan 1. luokalle oppilaaksi eli vuosittain helmi-maaliskuussa.

Heli Vehviläinen
Koordinaattori 
Puh. 014 267 1966 
heli.vehvilainen@gmail.com
Lisätietoja:
Hankasalmen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta
Hankasalmen aamu- ja iltapäivätoiminnan nettisivut

 

ETÄISYYS KARTTA