Elinkeinoelämä

Jämsän seutu on vahva paperiteollisuuden keskittymä ja kansallinen ilmailuteollisuuden keskus. Matkailu on seudun potentiaalisin kasvuala. Alan moottori on Himoksen matkailukeskus.

Jämsän seutu poikkeaa muun maan tuotantorakenteesta, sillä metsäklusterin osuus tuotantorakenteesta on kasvanut vuosien 1975 - 2006 välisenä aikana. Jämsän seudun aluetaloutta hallitsee metsäklusteri. Sen arvonlisäysosuus ylittää koko maan tason jopa 40 prosenttiyksiköllä. Arvonlisäys ei näy Jämsän seudun työpaikkakehityksessä. 90- luvun puolesta välistä alkaen teollisuuden osuus työllisten toimialajakaumasta on jatkuvasti supistunut.

Suuri osa Jämsän seudun väestöstä ikääntyy ja siirtyy aktiivisen työelämän ulkopuolelle seuraavien vuosien aikana. Murros on jo alkanut, vaikka kaikkein kiivainta eläköitymisen tahti tulee olemaan vuosien 2016 ja 2025 välillä.

Suurimmat haasteet osaavan työvoiman hankinnassa seudulla kohdataan terveydenhuollossa, paperiteollisuudessa ja yritystoiminnassa.

Seudut ja työmarkkinasektorit tulevat käymään seuraavien vuosikymmenten ajan kiivasta kilpailua eri alojen osaajista. Työvoimapula tulee koskettamaan sekä julkista sektoria, että yrityksiä. Jämsän seudun menestymisen kannalta on tärkeää säilyttää seudun työnantajamielikuva kilpailukykyisenä!

Jämsek oy

Jämsän seudun kehitysyhtiö on perustettu vuonna 1994. Jämsek Oy on Jämsän kaupungin omistama osakeyhtiö. Yhtiön hallituksessa ovat osakaskunnan edustajien lisäksi mukana seudun teollisuuden, pk- ja matkailuyritysten edustajat.

Jämsekin perustehtävänä on toimialueellaan toimia elinkeinoelämän kehittäjänä. Tässä tarkoituksessa yhtiö neuvoo yrittäjäksi aikovia ja ryhtyviä henkilöitä sekä yrityksiä, välittää niille koulutusta, konsultointia, muita yrityspalveluja ja tuottaa matkailupalveluja sekä edistää alueen yritysten ja kuntien välistä yhteistyötä ja yhteismarkkinointia sekä hoitaa yhdessä kuntien kanssa kuntien elinkeino- ja aluepolitiikkaa.

Jämsekin tehtävänä on myös toimia seudun innovaattorina ja aluekehittäjänä sekä uusien avauksien tekijänä seudun kehittämistyössä.

Jämsek valmistelee, käynnistää ja hallinnoi yritysten- ja aluekehittämishankkeita (ns. EU-projekteja), hoitaa yritysten sijoittumispalvelua, seudun elinkeino- ja aluepoliittista edunvalvontaa maakunnan ja valtakunnan tasolla sekä neuvoo EU-tukiasioissa.

Jämsek Oy
Seppolantie 5
42100 JÄMSÄ
Avoinna: ma-pe klo 9-16
Yrityspalvelut
Puh. 040 712 2645 
info@jamsek.fi
www.jamsek.fi

Jämsän ja Jämsänkosken Yrittäjät ry

Paikalliset yrittäjäyhdistykset ovat alueella toimivien yrittäjien ja yksityisessä omistuksessa olevien yritysten etujärjestö, jotka valvovat yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia etuja kuntatasolla.

Jämsän Yrittäjät ry
Puheenjohtaja
Ari Haggrén
Haggrén Oil Oy
Moiskalantie 171
42100 JÄMSÄ
Puh. 0400 547 299
ari.haggren@co.inet.fi

Jämsänkosken Yrittäjät ry
Puheenjohtaja
Kari Haapala
Jämsänkosken Kulta-Kello-Studio
Koivutie 6
42300 JÄMSÄNKOSKI
Puh. 0400 294 955
kari@kultakellostudio.fi
www.yrittajat.fi/jamsajamsankoski

Längelmäen Yrittäjät ry
Jaakko Alanen
Eerolan matkailu- kokous- ja juhlakeskus
Röyhdänsaarentie 317
35420 Orivesi
Puh. 040 533 9000
eerola@eerolanmatkailu.fi

Jämsän Yrittäjänaiset ry

Jämsän Yrittäjänaiset ry:n tarkoituksena on edistää yrittäjien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Jämsän Yrittäjänaiset ry
Kuntohoitaja Leena Selin-Nieminen
Koskentie 28
42100 JÄMSÄ
Puh. 040 587 0193
leena.selin-nieminen@pp.inet.fi
www.facebook.com/jamsan.yrittajanaiset

Yritysneuvonta


 

 

VAAKUNA

ETÄISYYS KARTTA