Jämsän kaupunginvaltuusto

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet asukkaat valitsevat joka neljäs vuosi järjestettävillä kunnallisvaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja sen jäsenmäärä on sidottu kaupungin asukaslukuun.

Kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat valmistelee kaupunginhallitus. Valtuusto valitsee kaupungin toimielinten jäsenet ja täyttää tärkeimmät virat. Se vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja seuraa asioiden hoitoa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla.

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja ne pidetään pääsääntöisesti Jämsän kaupungintalolla valtuuston istuntosalissa. Yleisö voi seurata kokousta yleisölehteriltä.

Jämsän kaupunginvaltuusto

Jämsän kaupunginvaltuuston kokousten pöytäkirjat löydät täältä

 

VAAKUNA

ETÄISYYS KARTTA