Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Jämsän kaupungilla on viisi lautakuntaa: sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta.

 

VAAKUNA

ETÄISYYS KARTTA