Muita oppilaitoksia

Jämsän kristillinen kansanopisto

Opisto on innostava ja turvallinen, yleis- ja ammattisivistävää opetusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta antava sisäoppilaitos. Opiston tehtävä on tukea opiskelijaa menestymään elämässään. Menestymisellä ymmärretään sydämen uskon pohjalta nousevaa vastuunkantamista omasta ja toisen ihmisen elämästä.

Kansanopistolla on valittavana seuraavat linjat: kieli- ja musiikkiopintojen linja, kansainvälisyyslinja, käytännönlinja, peruskouluopintojen linja sekä teknisten taitojen linja. Lisätietoja löytyy Jämsän kristillisen opiston omilta kotisivuilta.

Jämsän työväenopisto

Tervetuloa opiskelemaan Jämsän työväenopistoon!

Jämsän työväenopisto on Jämsän kaupungin omistama oppilaitos, joka toimii useissa kymmenissä paikoissa Jämsässä ja Kuhmoisissa. Suurin osa opintopiireistä ja kursseista kokoontuu Jämsän lukion rakennuksessa (Keskuskatu 16:ssa).

Omaehtoisella opiskelulla ja kehittävien asioiden harrastamisella on tutkitusti merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Aivotoiminta vilkastuu, vireystila paranee ja ote elämästä kohenee. Tämä voi tapahtua missä tahansa opintoryhmässä: elämänpiirin laajentumisen ja oman itsensä löytämisen tunteen saattaa kokea kiinnostavilla luennoilla, taide- tai käsityöryhmässä, kielipiirissä, yhteiskunnallisessa keskustelussa tai laulussa ja musiikissa, tanssin tiimellyksessä tai liikunnan riemussa. Aktiiviset ja osallistuvat ihmiset taas vaikuttavat myönteisesti koko yhteisön elämään.

Lisätietoja Jämsän työväenopistosta ja opinto-ohjelma.

Jämsänjokilaakson musiikkioppilaitos

Jämsänjokilaakson musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan henkistä kasvua ja kehittää valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin aikovien erityistarpeisiin. Musiikin ymmärryksen ja näkemyksen kaari on hyvä alkaa niin nuorena kuin mahdollista.

Opetus musiikkiopistossa on pääsääntöisesti yksilöopetusta. Ryhmäopetusta annetaan kamarimusiikissa, orkesterissa, musiikin perusteissa ja musiikkileikkikoulussa. Perusasteella ja opistoasteella opiskeluun kuuluu olennaisena osana oppilaskonsertit sekä muut esiintymiset.

Jämsänjokilaakson musiikkiopiston opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen antamiin opetussuunnitelmaperusteisiin.

Lisätietoja musiikkiopistosta.

 

VAAKUNA

ETÄISYYS KARTTA