Päätöksenteko kunnissa

Kuntalain mukaan päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat (eli luottamustoimielimet) ja viranhaltijaorganisaatio. Asukkaat valitsevat valtuuston joka neljäs vuosi. Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä.

Lisää aiheesta voit lukea osoitteesta:

http://www.joutsa.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/kunnanvaltuusto/

Kuntalaki

 

ETÄISYYS KARTTA