Joutsan kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin. Valtuutetun toimikausi on neljä vuotta ja nykyinen valtuustokausi päättyy vuonna 2012. Kunnallisvaalit ovat samaan aikaan kaikkialla Suomessa, seuraavat vaalit toimitetaan lokakuussa 2016.

Valtuusto asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat.

Joutsan kunnanvaltuuston kokoonpano
Joutsan kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat

 

ETÄISYYS KARTTA