Joutsan kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kunnanhallituksen tulee valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Joutsan kunnanhallituksen kokoonpano ja puheenjohtajiston yhteystiedot.

Joutsan kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat.

 

ETÄISYYS KARTTA