Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Joutsan kunnalla on seitsemän lautakuntaa: sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta,ympäristölautakunta,keskusvaalilautakunta ja puulan seutuopiston opistolautakunta (Joutsan edustajat). Tämän lisäksi Joutsan kunnassa toimii teknisen lautakunnan alainen lupajaosto.

Lautakuntien kokoonpanot

 

ETÄISYYS KARTTA