Varhaiskasvatus

Päivähoidon keskeisenä tavoitteena Joutsassa on hyvinvoiva lapsi, muuta perhettä unohtamatta. Päivähoidon perustehtävänä on huolehtia päivähoidossa olevien lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kasvatuskumppanuudessa vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä lisäksi parantaa esiopetuksessa olevien lasten oppimisedellytyksiä.

Joutsassa on yksi päiväkoti, viisi ryhmäperhepäiväkotia sekä muutamia perhepäivähoitopaikkoja.

Päiväkoti Rölli sijaitsee Joutsan taajamassa vuonna 1991 valmistuneessa rakennuksessa. Siinä on kaksi kotialuetta. Päiväkoti on tarkoitettu lähinnä yli 3-vuotiaille. Pohvinrinteen kouluun menevien lasten esiopetus on järjestetty päiväkodin tiloissa. Päiväkodissa on lastentarhanopettajia, päivähoitajia, avustajia ja keittäjä. Päiväkodilla on ruoanvalmistuskeittiö.

Ryhmäperhepäivähoito tapahtuu yleensä kodin ulkopuolisissa tiloissa. Kaksi perhepäivähoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään 8 kokopäivähoidossa olevaa lasta ja näiden lisäksi enintään kahta esiopetuksessa olevaa tai koulunsa jo aloittanutta lasta. Päivähoitaja ja kaksi perhepäivähoitajaa voivat hoitaa samanaikaisesti enintään 12 kokopäivähoidossa olevaa lasta. Ryhmäperhepäiväkotien valmiit lounaat ja päivälliset sekä muiden aterioiden tarvikkeet tuodaan Leivonmäellä Huuponhovista ja Joutsassa terveyskeskuksen keittiöltä.

Perhepäivähoito on pienryhmässä, yleensä hoitajan omassa kodissa tapahtuvaa hoitoa, joka on suunnattu pääasiassa alle 3-vuotiaille. Hoitoryhmässä voi olla samanaikaisesti enintään 4 kokopäivähoidossa olevaa lasta ja näiden lisäksi enintään yksi esiopetuksessa oleva tai koulunsa jo aloittanut osapäivähoitoa tarvitseva lapsi. Perhepäivähoitopaikkoja on taajaman lisäksi myös kyläkunnissa.

Lisätietoja Joutsan varhaiskasvatuksesta

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Sitä tulee hakea vähintään neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos tarve johtuu yllättävästä työllistymisestä tai opiskelupaikan saamisesta, hoitopaikkaa tulee hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta. Päivähoitohakemuskaavakkeita saa päiväkodilta ja Leivonmäen palvelupisteestä (Kuusitie 1, LEIVONMÄKI) sekä netistä osoitteesta: www.google.fi, hakusana: ”päivähoitohakemus”.

 

ETÄISYYS KARTTA