Korkeakoulut

Joutsassa ei ole korkeakouluja, mutta Jyväskylän korkeakoulut ovat lähellä.

Korkeakoulujen hakuaika on yleensä keväällä ja korkeakoulut järjestävät usein pääsykokeet hakijoille. Hakuohjeita, tietoa pääsykokeista ja opiskelumahdollisuuksista saa suoraan esimerkiksi oppilaitosten omilta internet-sivuilta tai työvoimatoimiston koulutustietopalvelusta.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät myös avoimia opintoja, joita voi opiskella monimuoto-opiskeluna helposti kauempaakin.

Lisätietoja:
Avoin yliopisto

Avoin ammattikorkeakoulu

 

ETÄISYYS KARTTA