Yleistä tietoa

Joutsa sijaitsee Keski-Suomessa Päijänteen itäpuolella. Joutsan naapurikuntia ovat Hartola, Hirvensalmi, Jyväskylä, Kangasniemi, Luhanka, Pertunmaa ja Toivakka.

Joutsa kuului keski-ajalla hämäläisasutuksen piiriin Sysmän suurpitäjään. Joutsan seurakunta itsenäistyi vuonna 1860. Nykyisen Joutsan pinta-alasta maa-aluetta 867,21km² ja vesialuetta n. 200km². Joutsassa oli 31.12.2009 5 093 asukasta ja sen asukastiheys oli 5,9 as/maa-km². Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä oli 31.12.2008 0,8 % eli 42 henkilöä. Äidinkielen mukaan ryhmiteltynä Joutsassa oli tuolloin 47 vieraskielistä asukasta, mikä on 0,9 % väestöstä.

Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2014 on 21,00 %.

Joutsan työpaikkarakenne oli vuonna 2007 seuraavanlainen:
maa- ja metsätalous 16,9 %
jalostus 25,0 %
palvelut 55,9 %.

 

ETÄISYYS KARTTA