Jyväskylän kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Se valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kunnassa valittujen valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, maksujen yleisistä perusteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto myös asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat. Kaupungin asioiden hoitoa valtuusto seuraa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen avulla. Valtuuston kokousten pöytäkirjat ovat nähtävissä kaupunginkansliassa (Hannikaisenkatu 17, 5. krs.) kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Kunnallisvaaleissa 2012 valittiin valtuusto, joka toimii vuosina 2013–2016. Jyväskylän kaupunginvaltuustossa on 67 jäsentä ja kaudella 2013–2016 paikat jakautuvat puolueiden välillä seuraavasti (virallinen lyhenne suluissa):

Sosialidemokraatit (SDP) 17, Kokoomus (KOK) 13, Keskusta (KESK) 11, Vihreät (VIHR) 7, Vasemmistoliitto(VAS) 6, Kristillisdemokraatit (KD) 4, Perussuomalaiset (PS) 8, Suomen kommunistinen puolue (SKP) 1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimii Pauli Partanen (kok). I varapuheenjohtaja on Jari Colliader (keskusta) ja II varapuheenjohtaja on Tuulikki Väliniemi (sdp).

Lähde: http://jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto

 

ETÄISYYS KARTTA