Vaikuta päätöksentekoon

Jyväskyläläisenä voit vaikuttaa kunnan toimintaan ja päätöksentekoon monin tavoin. Voit vaikuttaa virallisia väyliä pitkin, lähteä mukaan osallistumisen areenoille tai osallistua kansalaistoimintaan. Osallistu – ja vaikuta! Lisätietoja vaikuttamismahdollisuuksista täältä.

Kunnallisvaalit

Seuraavat kunnallisvaalit toimitetaan lokakuussa 2016 – käytä äänioikeuttasi ja vaikuta kotipaikkakuntasi päätöksentekoon! Kunnallisvaalit ovat erittäin tärkeät siksi, että kunnissa tehdään paljon arkielämää koskevia päätöksiä, liittyen esimerkiksi asumiseen, kouluopetukseen tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

Kunnallisvaaleissa äänioikeus on täysi-ikäisten Suomen kansalaisten lisäksi täysi-ikäisillä EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaisilla sekä muiden maiden täysi-ikäisillä kansalaisilla, joilla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Sinun ei siis tarvitse olla Suomen kansalainen voidaksesi äänestää kunnallisvaaleissa! Ehdokkaaksikin ulkomaan kansalainen voi asettua asuttuaan Suomessa 2 vuotta.

Lisätietoja kunnallisvaaleista

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain 28§:n mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Jyväskylän kaupungin toimintaa koskevia aloitteita voi tehdä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy täältä. Antamalla yhteystietosi aloitteesi kirjataan saapuneeksi ja toimitetaan ao. viranomaiselle käsittelyä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Voit valita, haluatko tiedon päätöksestä sähköpostitse vai kirjeitse.

Nuorisovaltuusto

Kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2009 perustaa nuorisovaltuuston vastaamaan kunta- ja nuorisolain sekä valtakunnallisen lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman vaatimuksiin nuorten kuulemisesta ja vaikuttamisjärjestelmästä. Nuorisovaltuuston tehtävänä on lisätä ja parantaa nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia, huolehtia että nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa ja toimia sanansaattajana nuorten ja päättäjien välillä.

Nuorisovaltuusto on 13–20 –vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamiskanava, joka edustaa kaikkia Jyväskylän nuoria. Nuorisovaltuustoon valitaan 20–40 edustajaa Jyväskylän yläkouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista ja nuorisotiloista. Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki halukkaat jyväskyläläiset 13–20 –vuotiaat nuoret omissa kouluissaan, nuorisotiloilla tai syksyn huippukokouksessa. Nuorisovaltuuston toimintakausi on yksi vuosi.

Lisätietoja nuorisovaltuustosta

 

ETÄISYYS KARTTA