Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomessa varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa.

Jyväskylän kaupunki järjestää päivähoitoa noin 60 päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lisäksi on yksityisiä päiväkoteja ja yksityistä perhepäivähoitoa. Päivähoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä         (4 – 5 tuntia) riippuen siitä, ovatko vanhemmat kotona, kurssilla vai töissä. Vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille järjestetään ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa muutamassa päiväkodissa ja osittain myös perhepäivähoidossa. Jyväskylän päiväkodit alueittain jaettuna löytyvät täältä.

Esiopetus on vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta. Jyväskylässä 6-vuotiaat saavat maksutonta esiopetusta yleensä päiväkodeissa sekä muutamassa koulussa. Koulun lapset aloittavat 7-vuotiaina. Varhaiskasvatus, esiopetus osana varhaiskasvatusta ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta johdonmukaisesti etenevän jatkumon.

Maahanmuuttajat varhaiskasvatuksessa

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset sijoittuvat yleensä oman asuinalueensa päivähoitoon. Päivähoito on osa lapsen kotoutumista ja lapsen kotoutumisen suunnitelma sisältyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päivähoidossa lapsi saa leikkikavereita ja tutustuu suomalaiseen elämäntapaan ja oppii kieltä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kehityksen tukemisessa lapsen äidinkielen ja kulttuurin tukemisella sekä suomen kielen oppimisella on tärkeä merkitys. Päivähoidossa työskentelee joitakin kieliavustajia, mutta ei kaikissa päiväkodeissa.

Maahanmuuttajalapsia on lähes jokaisessa päiväkodissa. Pupuhuhdan toimintakeskus sekä Taikalampun päiväkoti ovat monikulttuurisia päiväkoteja, joissa maahanmuuttajalasten kanssa tehtävää työtä on erityisesti kehitetty.

Lisätietoja kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten päivähoidosta antaa kiertävä erityislastentarhanopettaja Taru Kivijärvi, puh. 014 266 3173

Miten päivähoitopaikan saa?

Lapsella on oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen:

kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta

yksityinen päivähoito päivähoidon palvelurahalla tai yksityisen hoidon tuella

kotihoidontuki, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias

Lisäksi Jyväskylän kaupungissa on mahdollisuus hakea kunnallista kerhopaikkaa, jolloin oikeus kotihoidontukeen säilyy.

Päivähoitoon haetaan hakukaavakkeella, joita saa päiväkodeista, sosiaaliasemilta tai Internetistä tulostettuna osoitteesta www.jyvaskyla.fi/paivahoito/hakeminen. Täytetyn hakukaavakkeen liitteineen voi toimittaa lähimpään päiväkotiin. Hakuaika päivähoitoon on keskitetysti keväällä, mutta hoitoon voi hakea myös ympäri vuoden. Päivähoitomaksu peritään kerran kuukaudessa ja se määräytyy perheen tulojen mukaan. Vähävaraiselle perheelle päivähoito on maksutonta.

Lähde: http://jyvaskyla.fi/paivahoito/varhaiskasvatus

 

ETÄISYYS KARTTA