Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Opetusryhmät muodostetaan perusopetuksessa vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Kolmen ylimmän luokan opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.

Kaikki Jyväskylän koulut löytyvät tästä.

Maahanmuuttajaopetus

Jyväskylän kaupungin kouluissa opiskelee noin 350 maahanmuuttajataustaista oppilasta, jotka puhuvat äidinkielenään jotain muuta kuin suomen kieltä. Jyväskylän kouluissa on yli 30 eri kieliryhmää, joista suurimmat ovat venäjä, dari ja kurdi.

Oppilaille järjestetään valmistavaa opetusta, maahanmuuttajien tukiopetusta, oman äidinkielen opetusta sekä suomi toisena kielenä -opetusta.

Maahanmuuttajat (7–16-vuotiaat) aloittavat koulun mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen. Jyväskylässä maahanmuuttajalapsille järjestetään aluksi peruskouluun valmistavaa opetusta omassa opetusryhmässään. Valmistavassa opetuksessa opetellaan suomen kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan yleensä noin lukuvuosi. Valmistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajaoppilaat siirtyvät opiskelemaan suomalaiseen luo

Lukuvuonna 2010-2011 valmistavaa opetusta annetaan seuraavilla kouluilla:
luokat 1-6 Halssilan koulu
luokat 1-6 Huhtasuon koulu
luokat 7-9 Huhtaharjun koulu

Huhtaharjun koulussa toimii myös joustavan perusopetuksen JOPO-luokka
8. - 9. -luokkalaisille. Luokka on tarkoitettulähinnä yläkouluikäisinä maahan tulleille oppilaille, jotka tarvitsevat tukea koulunkäyntiin ja kielen oppimiseen. Luokalla on oma erityisopettaja.

Lisätietoja:
Opetusjohtaja Eino Leisimo
Puh. 014 266 4033 
eino.leisimo@jkl.fi

Rehtori Auli Vasara
Puh. 014 266 4657

Lähde: http://jyvaskyla.fi/opetus/maahanmuuttajat/valmistava_opetus

Erityiskoulut

Huhtarinteen koulu, (vammautuneiden opetus)
Kangasvuorentie 22
40340 JYVÄSKYLÄ

Päiväharjun koulu, (vaikeimmin kehitysvammaisten opetus)
Pehtorintie 3
40740 JYVÄSKYLÄ

Jyväskylän sairaalakoulu:

Haukkalan toimipiste
Haukanpesäntie 22
40740 JYVÄSKYLÄ

Kukkumäen toimipiste
Keskussairaalantie 19
40620 JYVÄSKYLÄ

Erityiskoulut, jotka eivät kuulu hallinnollisesti Jyväskylän opetuspalveluun:

Haukkarannan koulu, (kuulovammaisten ja kielihäiriöisten opetus)
Haukkalantie 11
40700 JYVÄSKYLÄ (valtion koulu)

Jyväskylän näkövammaisten koulu
Kukkumäentie 27
40600 JYVÄSKYLÄ (valtion koulu)

Lähde: http://www.jyvaskyla.fi/opetus/erityisopetus

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta.

Lisätietoa

 

ETÄISYYS KARTTA