Varhaiskasvatus

Päivähoito

Kannonkosken varhaiskasvatus järjestetään päiväkoti Nappulan punaisten seinien sisällä. Nappula on 1985 perustettu päiväkoti. Lapset on jaettu kahteen ryhmään: 3-4-vuotiaat Nappulat ja 5-vuotiaat Viskarit. Samoissa tiloissa toimii myös ryhmäperhepäivähoito eli ryhmis, johon voidaan sijoittaa enintään kahdeksan lasta. Ryhmiksessä hoidetaan pääsääntöisesti alle kolmevuotiaat lapset, sekä vuoro- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevat. Esikoulu sekä esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään myös Nappulassa.

Kannonkosken omassa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmassa painottuvat liikunta ja leikki. Kaikkea oppimista tuetaan liikkumisen keinoin, koska liike ja liikkuminen ovat lapselle keskeinen oppimisen väline. Liikkumalla kehittyvät perustaitojen ohella havaintomotoriset taidot sekä suhde omaan itseen ja ympäristöön.

Kannonkosken päiväkodilla on hyvät puitteet monipuoliseen liikkumiseen: erilaiset liikuntavälineet ja sali, oma nurmikenttä sekä lähiympäristö metsineen, hiihtolatuineen ja urheilukenttineen. Tärkeä laadukkaan liikkumisen mahdollistaja on yhteistyö luonto-, liikunta- ja nuorisomatkailukeskus Piispalan kanssa. Piispalassa käydään luistelemassa 3-vuotiasta alkaen keväisin ja syksyisin. Viskarit ja esikoululaiset pääsevät myös uimaan. Lisäksi käydään muutaman kerran vuodessa liikkumassa isossa liikuntasalissa ja ”temppuradalla”.

Liikunnan lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmassa painottuu ympäristökasvatus. Kannonkosken päiväkoti on ensimmäinen Vihreän lipun saanut päiväkoti pohjoisessa Keski-Suomessa.

Kannonkosken päivähoitomaksut löydät täältä.

Kotihoidon tuki

Kannonkosken kunta maksaa kotihoidontuen kuntalisää, joka on alle 2-vuotiaista lapsista 84,09 euroa/kk ja alle 3-vuotiaista lapsista 67,28 euroa/kk.

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana.

Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista. Esikoulu toimii päiväkoti Nappulan tiloissa. Esikoulunopettajana toimii Eija Saari ja ohjaajina Jutta Hämäläinen ja Hanna Saari.

Lisätietoja Kannonkosken esiopetuksesta.

 

ETÄISYYS KARTTA