Yleistä tietoa

Kuva: www.luonnonvoimaa.net

Kannonkoski sijaitsee pohjoisessa Keski-Suomessa. Sen rajanaapureita ovat Karstula, Kivijärvi, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Kesäaikana kunnan asukasluku moninkertaistuu kesäasukkaiden saapuessa loma-asunnoilleen.

Karstula on perustettu vuonna 1934. Sen pinta-alasta maa-aluetta on n. 445 km² ja vesialuetta n. 105 km². Kannonkosken väkiluku oli 31.12.2009 1 587 asukasta asukastiheyden ollessa 3,6 as/maa-km². Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä oli 31.12.2008 0,6 % eli 9 henkilöä. Äidinkielen mukaan ryhmiteltynä Kannonkoskella oli tuolloin 12 vieraskielistä asukasta, mikä on 0,7 % väestöstä.

Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2014 on 21,00%.

Kannonkosken työpaikkarakenne oli vuonna 2007 seuraavanlainen:
maa- ja metsätalous 21,2 %
jalostus 24,4 %
palvelut 53,3 %.

 

ETÄISYYS KARTTA