Yleistä tietoa

Karstula sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa, noin 100 km Jyväskylästä luoteeseen. Karstulan naapurikunnat ovat Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi ja Soini.

Karstulan kunta on perustettu vuonna 1867. Sen pinta-alasta maa-aluetta on 887 km²  ja vesialuetta n. 76 km². Karstulan väkiluku oli 31.12.2009 4 564 asukasta asukastiheyden ollessa 5,1 as/maa-km². Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä oli 31.12.2008 0,6 % eli 28 henkilöä. Äidinkielen mukaan ryhmiteltynä Karstulassa oli tuolloin 23 vieraskielistä asukasta, mikä on 0,5 % väestöstä.

Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2014 on 19,50 %.

Karstulan työpaikkarakenne oli vuonna 2007 seuraavanlainen:
maa- ja metsätalous 16,7 %
jalostus 30,5 %
palvelut 51,5 %.

 

ETÄISYYS KARTTA