Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Karstulan kunta järjestää perusopetuslain mukaista perusopetusta oppivelvollisuusikäisille sekä ennen oppivelvollisuuden alkamista esiopetusta.

Rantakylän ja Vastingin koulut ovat ns. kyläkouluja. Kirkonkylässä eli Karstulan keskustassa toimii Karstulan peruskoulu, jossa ovat vuosiluokat 0–9. Tolppilan ja Laaksolan koulut muodostavat hallinnollisesti yhtenäisen Karstulan peruskoulun, jonka oppilasmäärä lukuvuonna 2011–2012 on 408. Henkilökuntaan kuuluu noin 45 työntekijää. Koulussa on kaksi esiopetusluokkaa, kaksi pienluokkaa , 12 ns. yleisopetusluokkaa alakoulussa sekä 7 luokkaa yläkoulussa vuosiluokilla 7.-9. Kun puhutaan Tolppilasta, sillä tarkoitetaan vuosiluokkia 0–6 ja kun puhutaan Laaksolasta, tarkoitetaan vuosiluokkia 7–9. Löydät tästä lisätietoja kouluista sekä linkit niiden omat kotisivut. (vasemmassa laidassa olevia koulujen nimiä klikkaamalla avautuu lisätietoja)

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Karstulassa voi opiskella taiteen perusopetuksessa yleisen oppimäärän mukaisesti teatteri-ilmaisua ja audiovisuaalista taidetta.

Lisätietoja taiteen perusopetuksesta Karstulassa.

 

ETÄISYYS KARTTA