Muita oppilaitoksia

Karstulan työpaja

Karstulan Työpajan toiminta on osa paikkakunnan sosiaalista ja tuotannollista verkostoa. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti nuoret, mutta pajaan työllistetään myös vanhempia pitkäaikaistyöttömiä. Oppisopimuskoulutus on tärkeä osa pajan toimintaa. Koulutusta toteutetaan jatkuvasti ja kerrallaan koulutettavia on 2–4 henkilöä. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän Aikuisopiston Viitasaaren toimipisteen kanssa. Pajaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä pajalle, työvoimatoimistoon tai sosiaalitoimistoon.
Lisätietoja Karstulan työpajasta.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Esittävän taiteen teatteri-ilmaisun perusopetus aloitettiin Karstulassa 1991, jolloin kunnanvaltuusto teki silloisesta opetussuunnitelmasta käyttöönottopäätöksen. Aluksi opetuksesta vastasi kunnan kulttuuripalvelut. Nykyisin opetusta järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Opetus tapahtuu Nurkkateatterilla osoitteessa Hämeenpurontie 1. Lukuvuosimaksu on 40,00 € (kansalaisopiston opintopiirimaksu).

Lisätietoja teatteri-ilmaisun perusopetuksesta löytyy Karstulan kunnan sivuilta.

Karstulan evankelinen opisto

Karstulan Evankelinen Opisto antaa valmiuksia monille eri koulutusaloille. Opisto on erikoistunut kasvatus- ja sosiaali-, terveydenhoito-, liikunta- sekä kädentaitojen koulutuksiin. Opisto tarjoaa jatko-opintoihin valmentavaa koulutusta ylioppilaille, peruskoulun päättäneille, sekä suoraan työelämästä tuleville. Opiskelu kansanopistossa antaa varmuutta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pääsykokeisiin ja opintoihin, joissakin tapauksissa myös lisäpisteitä ja korvaavuuksia.

Karstulan Evankelisessa Opistossa on mahdollista suorittaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen sekä perhepäivähoitajan ammattitutkinnot valmistavine koulutuksineen. Myös pelkkiä ammattitutkintoja tai niiden osatutkintoja on mahdollista suorittaa.

Opisto sijaitsee kauniin luonnon keskellä ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden majoitukseen ja täysihoitoon.

Lisätietoja Karstulan Evankelisesta Opistosta ja kurssitarjonnasta.

 

ETÄISYYS KARTTA