Yleistä tietoa

Kuva: www.kinnula.fi

Kinnula sijaitsee Keski-Suomen maakunnan pohjoisosassa kantatien 58 varrella Suomenselän vedenjakaja-alueella. Kinnulan naapurikunnat ovat Kivijärvi, Lestijärvi, Perho, Pihtipudas, Reisjärvi ja Viitasaari. Kinnulan luonto ja vesistöt ovat houkutelleet paikkakunnalle paljon kesämökkiläisiä ja kunnassa onkin satoja kesämökkejä.

Kinnula on perustettu vuonna 1904. Sen pinta-alasta maa-aluetta on n. 460 km² ja vesialuetta n. 36 km². Kinnulan väkiluku oli 31.12.2009 1 820 asukasta asukastiheyden ollessa 4,0 as/maa-km². Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä oli 31.12.2008 1,0 % eli 19 henkilöä. Äidinkielen mukaan ryhmiteltynä Kinnulassa oli tuolloin 11 vieraskielistä asukasta, mikä on 0,6 % väestöstä.

Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2014 on 20,50 %.

Kinnulan työpaikkarakenne oli vuonna 2007 seuraavanlainen:
maa- ja metsätalous 29,0 %
jalostus 13,0 %
palvelut 57,3 %.

 

ETÄISYYS KARTTA