Kinnulan kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin. Kunnallisvaaleissa 2012 valittiin valtuusto, joka toimii vuosina 2013–2016. Seuraavat vaalit toimitetaan lokakuussa 2016.

Valtuusto asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kunnan hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat.

Kinnulan kunnanvaltuuston kokoonpanon löydät täältä

Kinnulan kunnanvaltuuston kokousten pöytäkirjat löydät täältä

 

ETÄISYYS KARTTA