Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kinnulan kunnalla on viisi lautakuntaa: tekninen lautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, elinkeinolautakunta ja tarkastuslautakunta.

Lautakuntien kokousten pöytäkirjat löydät täältä

 

ETÄISYYS KARTTA