Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomessa varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa.

Päivähoito

Kinnulassa ei ole päiväkoteja, vaan päivähoito järjestetään ryhmäperhepäivähoitona kolmessa kunnallisessa yksikössä (Touhutupa, Satulinna ja Puro). Tämän lisäksi Kinnulassa on yksi yksityinen ryhmäperhepäivähoitopaikka (Kangashoiva).

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana.

Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista.

Esikoulu järjestetään Kinnulan kunnan sivistystoimessa Muholan koululla (alakoulu) omana ryhmänään. Vuosittain esikoululaisia on noin 20–25.

 

ETÄISYYS KARTTA