Toisen asteen koulutus

Pelkkä peruskoulu ei yleensä riitä työn saamiseen, joten suurin osa nuorista jatkaa sen jälkeen opiskelua toisen asteen koulutuksessa eli ammatillisessa oppilaitoksessa tai yleissivistävää koulutusta tarjoavassa lukiossa.

Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa eri alojen ammattitutkintoja. Tutkintoja on noin 75 eri alalta, esimerkiksi autoala, hotelli- ja ravintola-ala, kone- ja metalliala, puuala, sähköala ja vaatetusala. Opiskelu kestää noin kolme vuotta ja siihen kuuluu usein työssä oppimista. Tutkinnon voi suorittaa eri tavoin; oppilaitoksessa opiskellen, näyttötutkintoina tai oppisopimuskoulutuksena.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea kaksi kertaa vuodessa, yleensä helmikuussa ja syyskuussa. Tarkempia tietoja hakuajoista saa esimerkiksi TE-toimistosta, josta saa myös hakulomakkeita ja ohjeita.

Kinnulassa ei ole monen muun Keski-Suomen kunnan tapaan ammatillisia oppilaitoksia, mutta lähikunnat, kuten Viitasaari, Haapajärvi ja Kokkola tarjoavat ammatilliseen koulutukseen hyvät mahdollisuudet. Lisäksi kunnassa järjestetään työvoimapoliittista ammatillista koulutusta mm. hoiva-alalle Kinnulan omien tarpeiden mukaan. Koulutusmahdollisuuksista voi tiedustella Äänekosken Työ- ja elinkeinotoimiston Kinnulan toimipisteestä:

Äänekosken Työ- ja elinkeinotoimisto

Torikatu 6 A
44100 Äänekoski
Puh. 0295 046 000
aanekoski@te-toimisto.fi
te-palvelut.fi/aanekoski 

Lukio

Lukio on toisen asteen yleissivistävä koulu. Lukion oppimäärä on kolmevuotinen, mutta se on mahdollista suorittaa omassa tahdissa 2–4 vuoden aikana. Lukion päätteeksi suoritetaan valtakunnallinen ylioppilastutkinto. Ylioppilas voi hakea yliopistoon ja korkeakouluihin. Lukio-opetus kouluaterioineen on muutoin maksutonta, mutta oppikirjat ja koulutarvikkeet opiskelijan täytyy maksaa itse. Opiskelijat valitaan hakemaansa lukioon paremmuusjärjestyksessä peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon perusteella.

Kinnulan lukio tarjoaa koulutuspalveluja kuntalaisille ja ympäristökunnille.

Lukiolaisille pyritään antamaan sellaiset tiedot ja taidot, että heillä on mahdollisuudet selvitä jatko-opinnoista.

Oppilaan koulumatkan ollessa vähintään 5 km järjestää kunta maksuttoman kyydityksen. Kinnulan lukiossa on n. 60 opiskelijaa.

Kinnulan lukion omat kotisivut

 

ETÄISYYS KARTTA