Tervetuloa mahdollisuuksien Kivijärvelle!

Pekka Helppikangas
Kivijärven kunnanjohtaja

Kivijärvi on luonnostaan rikas pitäjä pohjoisessa Keski-Suomessa Suomenselän maisemamaakunnan alueella ns. Lapin sormessa. Matkailu on meille tärkeä elinkeino ja olemme tottuneet palvelemaan ihmisiä kautta maailman. Koemme monikulttuurisuuden yhtä lailla kuin omankin kulttuurimme rikkaudeksi, mistä yhteisömme ammentaa erilaisuuteen pohjautuvaa henkistä pääomaa.

Uuteen ympäristöön saapuminen on aina haasteellinen tapahtuma ja parhaiten se käy saadessaan riittävästi tukea niin viranomaisilta kuin muilta kuntalaisilta. Yhteiskuntamme perustuu demokraattisille arvoille, joiden taustalla vaikuttaa tavoite yksilön aktiivisesta osallistumisesta niin oman elämänsä kuin yhteisönsäkin rakentamiseen. Moni maahanmuuttaja on työllistänyt itsensä yrittäjyyden avulla kulttuuritaustaansa hyödyntäen ja jopa luonut niitä kaivattuja työpaikkoja paikkakunnalleen. Tämä sopiikin hyvin siihen kokonaiskuvaan yhteiskunnastamme, joka on virittäytynyt työn ja aktiivisuuden ehdoilla.

Perusasioiden hallinta uudessa asuinympäristössä kielitaidosta lähtien on edellytys arkipäivän mahdollisuuksia hyödyntävälle elämänhallinnalle. Nyt avautuvat sivustot yhdessä Kivijärvellä vallitsevan rakentavan yhteishengen ja tasapainoisen ympäristön kanssa auttavat maahanmuuttajia saamaan kuvan suomalaisen yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista.

 

ETÄISYYS KARTTA