Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kivijärven kunnalla on neljä lautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

SoTe-kuntayhtymän luottamushenkilöedustajat Kivijärven kunnasta

SoTe-kuntayhtymän valtuusto

 

ETÄISYYS KARTTA