Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta, jolla taataan tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen.

Päivähoito

Kivijärven kunta tarjoaa päivähoitoa - perhepäivähoitoa tai ryhmäperhepäivähoitoa kaikille alle kouluikäisille ja erityistapauksissa sitä vanhemmille lapsille.

Päivähoito järjestetään perheen oman valinnan mukaan joko koko- tai puolipäiväisenä. Kokopäivähoito saa kestää enintään 10 tuntia päivässä ja puolipäivähoito enintään 5 tuntia.

Päiväkotihoidon vaihtoehtona on tarjolla perhepäivähoitoa kunnallisen perhepäivähoitajan luona. Perhepäivähoito on ammattilaisen hoitajan kotona järjestettävää varhaiskasvatusta perheenomaisissa olosuhteissa.

Lisätietoja Kivijärven varhaiskasvatuksesta.

Miten päivähoitopaikan saa?

Lapsella on oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen:

  • kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta
  • kotihoidontuki, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias

Päivähoitopaikkaa haetaan kirjallisesti 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikkaa, hätätilanteissa viimeistään kaksi viikkoa ennen hoitopaikan tarvetta. Hakulomakkeita saa päivähoitokeskuksesta.

Päivähoidon asiakasmaksut Kivijärvellä.

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana.

Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista.

Lisätietoja Kivijärven esiopetuksesta.

 

ETÄISYYS KARTTA