Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 4–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Kivijärvi tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-9 Tainionmäen yhtenäiskoulussa, joka toimii kahdessa kiinteistössä, Tainion ja Tenholan tiloissa.

Koulun omat sivut

Lisätietoja Kivijärven perusopetuksesta.

Erityisopetus

Erityisopetusta tarjotaan oppilaille, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet tai jotka tarvitsevat sosiaalista tukea oppimisvaikeuksien takia. Myös maahanmuuttajalapset ovat oikeutettuja erityisopetukseen. Erityisopetuksella pyritään parantamaan oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäisemään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Tavoitteena on, että oppilas löytää oman oppimistyylinsä ja selviytyy paremmin omassa ryhmässään.

Oppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokissa ja tarpeen vaatiessa heitä tuetaan kolmiportaisen tuen eri muodoin. Tavoitteena on varhainen puutuminen oppilaan ongelmiin jo oppimisen alkutaipaleella. Yhteistyössä esikoulun opettajan ja henkilökunnan kanssa ennakoidaan tuen tarpeessa olevat oppilaat. Oppilaat tulevat osa-aikaiseen erityisopetukseen erityisopettajan laatimien testien tai opettajan havaintojen perusteella. Erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta saavat myös matematiikassa ja kielissä yksilöllistetyt oppilaat.

Erityisopetus perustuu hyvään oppilaantuntemukseen. Oppilaalle annetaan tasonmukaisia tehtäviä, joissa oppilas kokee oppimisen iloa. Tavoitteena on tukea oppilaan selviytymistä omassa ryhmässään ja säilyttää oppilaan koulumotivaatio.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulun ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille järjestetään Kivijärvellä iltapäivätoimintaa, niin ettei pienten lasten tarvitse olla yksin kotona vanhempien käydessä töissä. Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään osana päivähoidon toimintaa arkipäivisin klo 07:00–17.00. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut.

 

ETÄISYYS KARTTA