Konneveden kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Lisäksi kunnanhallituksen tulee valvoa kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Konneveden kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto.

Konneveden kunnanhallituksen kokoonpanon löydät täältä.

 

ETÄISYYS KARTTA