Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Konneveden kunnalla on kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta ja ympäristölautakunta. Näiden lisäksi kunnassa toimii kolme jaostoa: vapaa-aikajaosto, lupajaosto ja tiejaosto.

Lähde: www.konnevesi.fi/hallinto

 

ETÄISYYS KARTTA