Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomessa varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa.

Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset sijoittuvat yleensä oman asuinalueensa päivähoitoon. Päivähoito on osa lapsen kotoutumista ja lapsen kotoutumisen suunnitelma sisältyy lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päivähoidossa lapsi saa leikkikavereita ja tutustuu suomalaiseen elämäntapaan ja oppii kieltä. Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten kehityksen tukemisessa lapsen äidinkielen ja kulttuurin tukemisella sekä suomen kielen oppimisella on tärkeä merkitys.

Päivähoito

Päivähoitopaikkoja haetaan päivähoitotoimiston kautta ilman erillistä hakuaikaa.
Päivähoitoa järjestetään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lastenhoidontukea anotaan Kelalta.

Konneveden kunnan päivähoitotoimisto
Kauppatie 25
44300 KONNEVESI
Päivähoidon ohjaaja
Jorma Hirvonen
Puh.040 702 8601
jorma.hirvonen@konnevesi.fi
www.konnevesi.fi/paivahoito

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana.

Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista. Päiväkodin verkkosivut

 

ETÄISYYS KARTTA