Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7–16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Konnevedellä on neljä peruskoulua, kolme alakoulua: Istunmäen koulu, Hytölän koulu ja Kirkonkylän koulu, joissa on opetusta 1–6 vuosiluokille ja Konneveden yläkoulu, jossa on opetusta 7–9 luokille.

Koulujen omat sivut

Erityisopetus

Erityisopetusta tarjotaan oppilaille, joiden oppimisen edellytykset ovat heikentyneet tai jotka tarvitsevat sosiaalista tukea oppimisvaikeuksien takia. Myös maahanmuuttajalapset ovat oikeutettuja erityisopetukseen. Erityisopetuksella pyritään parantamaan oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäisemään oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Tavoitteena on, että oppilas löytää oman oppimistyylinsä ja selviytyy paremmin omassa ryhmässään.

Jos oppilaan oppimisessa tai koulunkäynnissä ilmenee vaikeuksia, oppilas saa Suomessa koulunkäynnin tukea kolmiportaisen mallin mukaisesti: on kaikille oppilaille tarkoitettu yleinen tuki, joka sisältää mm. tukiopetuksen, joustavat opetusjärjestelyt, opetuksen eriyttämisen jne. Jos yleinen tuki ei riitä, siirrytään tehostetun tuen piiriin, jossa yleisiä tukimuotoja tehostetaan ja laajennetaan. Mukaan tulevat mm. avustajapalvelut ja osa-aikainen erityisopetus. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas saa erityistä tukea, jonka piirissä oleville laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Erityisopettajat
Riikka Kokko
laaja-alainen erityisopetus
Puh. 0400 562 011
riikka.kokko@konnevesi.fi
Tiina Vaskelainen
pikkuluokan erityisopetus
Puh. 0400 143 840 
tiina.vaskelainen@konnevesi.fi
konneveden erityisopetus

Iltapäivätoiminta

Koulun jälkeen järjestetään pienille koululaisille maksullista iltapäivätoimintaa Konneveden kouluilla klo 13–16, niin ettei pienten lasten tarvitse olla yksin kotona vanhempien käydessä töissä. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioonottavaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa sekä antaa myös mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon.

Konneveden aamu- ja iltapäivätoiminta
Ohjaaja Marika Eerola
Puh.046 600 0227
marika.eerola@konnevesi.fi

 

ETÄISYYS KARTTA