Kuhmoisten kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, valmistelee kunnanvaltuustossa käsiteltävät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa.

Kunnanhallitus tekee kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei toisin ole määrätty. Lisäksi kunnanhallituksen tehtävänä on huolehtia kunnan yleisestä kehittämisestä, johtaa ja valvoa kunnan toimialojen ja viranhaltijoiden toimintaa sekä kunnan taloushallintoa.

Kuhmoisten kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena arkimaanantaina alkaen klo 17.00. Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston hallintotoimistossa sen aukioloaikana kokouspäivää seuraavan viikon torstaina tai jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Kunnanhallituksen esityslistalle tulevat asiakirjat toimitettava kunnanjohtajalle kokousta edeltävänä maanantaina.

Kuhmoisten kunnanhallituksen jäsenet ja heidän yhteystietonsa löydät täältä

Kuhmoisten kunnanhallituksen kokousten pöytäkirjat löydät täältä

 

ETÄISYYS KARTTA