Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Lautakunta asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo tehtäväalueensa suunnittelua ja toteutusta.

Kuhmoisten kunnassa on kuusi lautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta.

Lähde: http://www.kuhmoinen.fi/yhteystiedot/kuntainfo.html

 

ETÄISYYS KARTTA