Tervetuloa yrittämään Muuramen hyvään seuraan!

Muuramessa panostetaan voimakkaasti yritysten toimintaedellytysten parantamiseen ja uuden yritystoiminnan syntymiseen. Muuramen yrittäjien ja kunnan päättäjien vuoropuhelu on jatkuvaa ja avointa, ja kehittämistyö pohjaa yhdessä tehtyyn elinkeinotoiminnan visioon ja -strategiaan. Muuramen kunnan sijainti on yritystoiminnalle edullinen. Muuramen läpi kulkevat valtatie 9 ja E 63. Tampere–Jyväskylä radan, Jyväskylän matkakeskuksen ja Tikkakosken lentokentän läheisyys tekevät niin tavaroiden kuin ihmistenkin liikkumisen helpoksi. Kaikkiaan Muuramessa on noin 500 yritystä, mikä on paljon noin 9500 asukkaan kunnassa. Kunnan työpaikkaomavaraisuusaste onkin korkea, lähes 70 prosenttia.

Muuramen kunnan vuonna 2011 valmistunut elinkeino- ja mainestrategia luo suuntaviivat elinkeinopolitiikalle aina vuoteen 2025. Kasvukunta Muurame on Keski-Suomen helmi, joka menestyy vahvuuksillaan myös tulevaisuudessa. Muurame sijaitsee kasvavalla ja kehittyvällä Jyvässeudulla. Meillä on mm. Keski-Suomen nuorekkain ja koulutetuin väestö. Muuramen kehitys on perustunut pitkälti kasvulle, joka luo edellytyksiä menestykselle ja kaikkien hyvinvoinnille. Kunnan väkiluku, yritysten määrä ja muuramelaisten tulotaso ovat nousseet voimakkaasti viime vuosikymmeninä.

Muuramen kunnan pitkän aikavälin visio vuoteen 2025 on

  • olla omien tekojensa kautta menestyvä kunta
  • olla Suomen yrittäjäaktiivisin kunta, jossa elinkeinojen kehittäminen luo edellytykset kunnan sekä kuntalaisten menestykselle ja hyvinvoinnille
  • kunnan menestyksen taustalla vaikuttaa voimakkaasti Muurame-henki

Muuramella on tutkitusti hyvä maine ja hyväksi havaittu yrityslähtöinen tapa toimia. Muurame on viime vuosina menestynyt elinkeinopoliittisissa mittauksissa ja saavuttanut viime vuosikymmeninä useita palkintoja menestyksekkäästä toiminnastaan. Muuramen kunta on aktiivinen elinkeinopoliittinen toimija. Sen avulla kehitetään sekä kunnan asukkaiden elämisen laatua että yritysten toimintaedellytyksiä.

Elinkeino- ja mainestrategian päätavoitteet ovat jo kunnassa toimivien yritysten kasvun ja kehittymisen tukeminen sekä Muuramessa toimivien ja toimintansa aloittavien yritysten määrän kasvattaminen. Muuramen viestintä perustuu kolmeen keskeiseen, strategiseen kärkiteemaan pohjautuvaan perusviestiin ja joissa painotetaan kunnassa toimivien yritysten menestystarinoita, kunnan poikkeuksellista yritysaktiivisuutta ja -myönteisyyttä sekä Muuramea hyvän kasvun paikkana, niin yrityksille, yhteisöille kuin ihmisillekin. Muuramen toiminnan ja viestinnän kärjen muodostavat perusviestit ovat ”Yritysaktiivisin Muurame”, ”Menesty Muuramessa” ja ”Hyvän kasvun paikka – Muurame”

Lähteet:
www.muurame.fi/fi/yrittajaksi_muurameen
www.muurame.fi/fi/tyo_ja_yrittajyys

Muuramen kunnan elinkeinoasioissa palvelevat

Kunnanjohtaja
Ari Ranta-aho
Puh. 014  659 601
Puh. 040 504 7960 
ari.ranta-aho@muurame.fi

Tekninenjohtaja
Julia Virtanen
Puh. 014 659 650
Puh. 0400 489 901 
julia.virtanen@muurame.fi

Hallintojohtaja
Sami Niemi
Puh. 014  659 602 
sami.niemi@muurame.fi

Kehitysjohtaja
Teemu Kejonen
Puh. 014  659 787 
teemu.kejonen@muurame.fi

Muuramen Yrittäjät

Muuramen Yrittäjät ry on perustettu 30. toukokuuta 1983. Muuramen Yrittäjät kuuluu Keski-Suomen Yrittäjiin, joka on Suomen Yrittäjien aluejärjestö. Muuramen yhdistyksessä on noin 200 jäsenyritystä. Muurame on yrittäjäystävällinen kunta. Aktiivista yrittäjätoimintaa ja yhteistyötä tehdään hyvässä Muurame-hengessä.
Muurame-lähtöinen Y4-ideologia palkittiin Brysselissä v. 2006
Y4-yrittäjyysideologiapalkinnon kävi muuramelainen teollisuusneuvos ja ideologian isä Jorma Nokkala pokkaamassa Brysselissä 7.12.2006. Kilpailuun osallistui 28 eri maata ja Y4 oli 400 idean joukosta luovin ja innostavin yrittäjyysaloite Euroopassa. Nimi Y4 tulee neljästä Y:stä: Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä. Muuramessa vihittiin Y4-yrittäjyystalo käyttöön 12.6.2007.

Muuramen Yrittäjät
Puheenjohtaja
Jorma Nokkala
Nokka-Yhtiöt Oy
Teollisuustie 4
40950 Muurame
Puh. 044 762 4501
jorma.nokkala@nokka.fi
www.yrittajat.fi/muurame

Jykes Oy

Muuramen kunnan elinkeinopalvelut hoidetaan keskitetysti Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy :ssä. Jykes Oy:n tehtävänä on Jyväskylän seudun asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen luomalla edellytyksiä menestykselliselle yritystoiminnalle sekä seudun kilpailukyvyn kehittämiselle.

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy
Sepänkatu 4,
40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 020 771 5600
jykes@jykes.fi
www.jykes.fi

 

ETÄISYYS KARTTA