Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa.

Muuramen kunnassa toimii neljä lautakuntaa: lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta, teknisten palveluiden lautakunta, asukaspalveluiden lautakunta, ja tarkastuslautakunta.

 

ETÄISYYS KARTTA