Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään alle kouluikäisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Suomessa varhaiskasvatusta annetaan kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoidossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa.

Päivähoito

Päivähoito voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä (4 – 5 tuntia) riippuen siitä, ovatko vanhemmat kotona, kurssilla vai töissä. Vuorotyössä käyvien vanhempien lapsille järjestetään ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa muutamassa päiväkodissa ja osittain myös perhepäivähoidossa.

Muuramessa on 3 kunnallista ja 3 yksityistä päiväkotia (yhdessä ilta- ja vuorohoito) sekä noin 25 perhepäivähoitajaa ja 8 ryhmäperhepäiväkotia.

Kotona hoidettavat lapset voivat osallistua Muuramen seurakunnan järjestämiin kerhoihin.

Muuramen päivähoitomaksut.

Lisätietoja Muuramen päivähoitopalveluista.

Erityispäivähoito

Erityispäivähoitoa järjestetään Muuramessa normaaleissa päivähoitoryhmissä ja päiväkotien integroiduissa ryhmissä. Erityispäivähoitoa järjestetään lapsille, joilla on vaikeuksia selviytyä suurissa ryhmissä ja lapsille, jotka tarvitsevat avustajaa. Erityinen tuki toteutetaan ensisijaisesti yleisten päivähoitopalvelujen yhteydessä.

Lisätietoja Muuramen erityispäivähoidosta.

Miten päivähoitopaikan saa?

Lapsella on oikeus päivähoitoon vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus valita lapselleen:

  • kunnallinen päivähoitopaikka päiväkodista tai perhepäivähoidosta
  • yksityinen päivähoito päivähoidon palvelurahalla tai yksityisen hoidon tuella
  • kotihoidontuki, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias

Päivähoitoon haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella. Lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa postitse tai viedä päivähoitotoimistoon. Muuramesta päivähoitopaikkaa voi hakea vain Muuramessa asuva tai Muurameen muuttava perhe.

Lisätietoja päivähoitoon hakemisesta.

Esiopetus

Lapsella on oikeus saada esiopetusta pääsääntöisesti vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli alkaen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla oppilailla on oikeus esiopetukseen 5-vuotiaana. Esiopetukseen osallistumisesta päättää lapsen huoltaja, ja se on oppilaalle ilmaista.

Esiopetusta järjestetään kaikissa päiväkodeissa sekä erillisissä esiopetusryhmissä Muuramessa kyläkoulujen yhteydessä.

Lisätietoja Muuramen esiopetuksesta sekä ilmoittautumislomakkeet.

 

ETÄISYYS KARTTA