Perusopetus

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita. Koulupäivä kestää noin 3–6 tuntia, lauantaisin ja sunnuntaisin koulut ovat kiinni. Peruskoulu on oppilaille maksuton, kuten myös siihen sisältyvät oppikirjat ja -tarvikkeet sekä kouluateriat.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia.

Muuramessa on viisi peruskoulua: Isolahden koulu, Kinkomaan koulu, Mäkelänmäen koulu, Niittyahon koulu ja Nisulanmäen koulu.

Lisätietoja Muuramen kouluista ja koulujen omat sivut löytyvät kunnan sivuilta, oikeasta laidasta.

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetusta järjestetään Muuramessa Lasten ja nuorten kuvataidekoulussa ja Musiikkileikkikoulussa.

Muuramelaiset voivat opiskella musiikin ja tanssin perusopetusta on myös Jyväskylän Konservatoriossa. Perustason ja musiikkiopistotason oppilaat valitaan valintakokeen kautta.

Tanssin opetus on pääsääntöisesti alle 25-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua ryhmäopetusta, jossa edetään tasolta toiselle. Opetus on jaettu kolmeen eri tasoon: alkeistaso, perustaso ja jatkotaso. 7—9-vuotiaat ja lastentanssiryhmäläiset voivat osallistua nykytanssin, jazztanssin, baletin ja hiphopin junioriryhmiin.

Käsityön taiteen perusopetusta järjestetään Jyväskylän käsityökoulussa.

Lisätietoja taiteen opetuksesta Muuramessa.

 

ETÄISYYS KARTTA