Elinkeinoelämä

Petäjävesi – raudan luja ja huovan pehmeä. Meille tämä lause on täyttä totta. Petäjävesi on ylpeä elinvoimaisesta käsityöperinteestään, vanhasta seppäkulttuuristaan ja pitkästä teollisesta perinteestään.

Petäjävesi panostaa yrittäjämäiseen ja innovatiiviseen kunnan kehittämiseen. Päätettäviksi tulevien asioiden valmistelusta alkaen arvioidaan miten päätökset vaikuttavat yrittäjyyteen ja työllisyyteen. Petäjäveden kunnan strategian yksi neljästä kriittisestä menestystekijästä on yrittäjyys.

Elinkeinotoiminnan keskeisin tehtävä on luoda edellytyksiä yritysten kehittymiselle sekä uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen syntymiselle.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja
Teppo Sirniö
Puh. 014 267 3001
teppo.sirnio@petajavesi.fi

Tekninen johtaja
Antti Koskinen
Puh. 014 267 3009
antti.koskinen@petajavesi.fi

Yritysasiamies
Antero Simsiö
Puh. 040 076 4889 
antero.simsio@jykes.fi

Lähde: http://www.petajavesi.fi/elinkeinot/elinkeinot

Petäjäveden työpaikkarakenne

Petäjäveden työpaikkarakenne oli vuonna 2007 seuraavanlainen:
maa- ja metsätalous 16,9 %, jalostus 20,4 %, palvelut 60,0 % ja muut elinkeinot 2,7 %. (Lähde: tilastokeskus)

Petäjäveden yrittäjät ry

Petäjäveden Yrittäjät ry on perustettu vuonna 1981. Yhdistyksen keskeisiä tavoitteita ovat mm:

  • Edistää alueella toimivien yritysten yhteistyötä.
  • Käynnistää ja toteuttaa hankkeita ja projekteja jotka lisäävät yritysten synergiaa.
  • Tehdä esityksiä yrittäjäyhdistyksen jäsenyrityksiä koskeviin asioihin.
  • Järjestää tarvittavaa koulutusta alueen jäsenyrityksille.
  • Pitää yhteyttä yritysten toiminnan kannalta keskeisiin viranomaisiin.

Yhteystiedot:

Petäjäveden Yrittäjien puheenjohtaja:
Tapio Kokkonen
Sinksi Oy
Puh. 040 058 5417
tapio.kokkonen@sinksi.fi

 

ETÄISYYS KARTTA