Petäjäveden kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin. Petäjäveden kunnanvaltuustoon kuuluu 21 jäsentä. Valtuutetun toimikausi on neljä vuotta ja nykyinen valtuustokausi päättyy vuonna 2012. Kunnallisvaalit ovat samaan aikaan kaikkialla Suomessa, seuraavat vaalit toimitetaan lokakuussa 2016.

Valtuusto myös asettaa hallintokunnille laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet. Valtuusto päättää kaupungin hallinnon rakenteesta: lautakunnista, virastoista ja laitoksista sekä niiden toimivallasta ja hyväksyy tarvittavat johtosäännöt. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt ja tärkeimmät viranhaltijat.

Petäjäveden kunnanvaltuuston kokoonpano ja yhteystiedot.

 

ETÄISYYS KARTTA